Salmon Zero

Eide Fjordbruk søkte sommeren 2016 om tre utviklingskonsesjoner til konseptet «Salmon Zero», som er lukkede sjøanlegg med resirkulering av produksjonsvann. Prosjektet er utviklet basert  på masteroppgaven Erlend Eide skrev på NTNU, som kombinerer den fremste teknologien fra landbasert oppdrett og annen industri med effektiviteten, arealtilgang, erfaringen og den etablerte verdikjeden for matproduksjon i sjø.

 

I et intervju med kyst.no påpeker Erlend viktigheten av at de kan få kontroll på alle vannparameterne, og kan luke ut trusler som lus- og sykdomspatogener, osv, og peker på fordelene som stabil temperatur, oksygen og salinitet. Disse skal skape optimale forhold for laksen/ørreten. Han viser også til forskning utført av Nofima, som tyder på at bruk av brakkvann gir mindre dødelighet, lavere fôrfaktor og større vekst enn laks med høyere salinitet

 

Med denne typen lukkede anlegg i sjø kan man ta i bruk nye lokaliteter og område som ellers ikke har blitt brukt fordi man ikke har utslipp. Anleggsdelen på land er også lite arealkrevende, da det meste av anlegget vil ligge i sjø. I norske fjorder der man har hatt dårlig vanngjennomstrømning kan dette være en optimal løsning.

 

Salt Pixel har på oppdrg av Eide Fjordbruk laget en video som beskriver dette nytenkende konseptet.

Comments